Acreditare

EXTRAS DIN
RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITAŢII

 

În conformitate cu prevederile O.U.G 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin Legea 87/2006 art. 11 alin. 1, pe baza propunerilor făcute de cadrele didactice, studenţi şi personalul administrativ s-a înfiinţat COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII.

Comisia îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu strategia şi regulamentul de funcţionare a comisiei în conformitate cu art. 11 alin.2 din Legea 87/2006. ……………………………………………………………………………………..

Ţinînd cont de toate aspectele prezentate pentru eliminarea actelor de concurenţă neloială şi pentru interpretarea corectă a rezultatelor evaluării şi asigurării calităţii în concordanţă cu legislaţia existentă pînă la această dată Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

DECIDE

1. Se acreditează activitatea de învăţămînt superior universitar codificată CAEN 8542 desfăşurată de CENTRUL INTERNAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR-,,TEHNOECONOMIA EUROPEANĂ” sub denumirea de UNIVERSITATEA INTERNAŢIONALĂ DESCHISĂ ,,TEHNOECONOMIA EUROPEANĂ” ACADEMIA DE TEHNOECONOMIE ŞI COOPERARE ROMÂNO AMERICANĂ.

Se acrediteaza CENTRUL INTERNAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR ,,TEHNOECONOMIA EUROPEANĂ” ca instituţie de învăţămînt superior privată, autonomă, apolitică şi independentă, înfiinţată în anul 1991.

2. Se acreditează studiile universitare de licenţă desfăşurate în cadrul celor 3 facultăţi din structura instituţiei cu formele de învăţămînt – zi, seral, frecvenţă redusă şi la distanţă- FFDC (fără frecvenţă la distanţă prin corespondenţă) şi on-line:

-Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE, COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, MARKETING ŞI MANAGEMENT INFORMATIZAT INTEGRAT.

-Facultatea de CONTABILITATE, RELAŢII FINANCIAR BANCARE ŞI VALUTARE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE.

-Facultatea de DREPT, LEGISLAŢIE INTERNAŢIONALĂ COMPARATĂ, DIPLOMAŢIE ŞI CONSULTANŢĂ JURIDICO-ECONOMICĂ.

3. Se acreditează studiile universitare de master desfăşurate în cadrul celor 7 programe de master din structura instituţiei cu formele de învăţămînt – zi, seral, frecvenţă redusă şi la distanţă- FFDC (fără frecvenţă la distanţă prin corespondenţă) şi on-line:

– FINANCIAR BANCAR

– MANAGEMENTUL SERVICIILOR

– POLITICI DE MARKETING

– CONTABILITATE DE GESTIUNE

– DREPT INTERNAŢIONAL

– ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL ŞI A CRIMINALISTICII

– DREPT COMERCIAL, DREPT ADMINISTRATIV ŞI ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI

4. Se acreditează studiile universitare de doctorat desfăşurate în cadrul programului de doctorat (DOCTORAT PRIVAT) din structura instituţiei cu formele de învăţămînt – zi, seral, frecvenţă redusă şi la distanţă- FFDC (fără frecvenţă la distanţă prin corespondenţă) şi on-line.

5. Având în vedere indicatorii şi standardele analizate şi calitatea procesului instructiv-educativ se acordă instituţiei statutul de ,,INSTITUŢIE CU UN GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE,,.

6. Prezenta decizie este DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ şi va fi adusă la cunostinţă membrilor comunitaţii universitare.